Žebrácká pětadvacítka - Memoriál Waltera Bednáře


Pořadatel: TJ Spartak Žebrák

Za spoluúčasti: Města Žebrák, ZŠ a Školní jídelny v Žebráku, KK Žebrák, Tenisového oddílu Spartak Žebrák, o.s. Střela Žebrák a Pionýr Žebrák

Termín a místo: Neděle 12. srpna 2012
starty v 9:00 a 10:00 u ZŠ v Žebráku

Popis tratě: Start a cíl je u ZŠ. Po startu se běží 2 okruhy kolem sídliště po 550 m, dále pak po klidných okresních a lesních cestách křivoklátských lesů. Trať je kopcovitá se stoupáním do 10. km, pak do cíle převážně klesá. Občerstvení je před 10., po 15. a po 21. km.


Mapa a výškový profil trati

Startují: Všichni řádně prezentovaní závodníci a závodnice mající odpovídající přípravu. Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí.

Přihlášky:
v závodní kanceláři před závodem

Dotazy:
adresa:   Josef Kadeřábek, Sídliště 289, 267 53 Žebrák
telefon:   311 533 104
mobil:   724 370 472
e-mail:   kade@cmail.cz

Závodní kancelář:
V sobotu 11. srpna od 14:00 do 19:00 v ZŠ Žebrák a v neděli 12. srpna od 7:00 do 9:30 v Kulturním klubu

Ubytování: Bude pořadateli zajištěno těm závodníkům, kteří o ně písemně požádají a uhradí poplatek 50 Kč (Možno vyřídit i přímo na místě v závodní kanceláři).

Startovné: Částka 200 Kč se platí při prezentaci

Kategorie:
MUŽI: A 15 - 39 let
B 40 - 49 let
C 50 - 59 let
D 60 - 69 let
E 70 let a starší
ŽENY: F 15 - 39 let
G 40 - 49 let
H 50 - 59 let
I 60 - 69 let
J 70 let a starší

Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny při minimálním počtu 5 běžců v této kategorii (toto omezení se netýká kategorií E, I a J)

Ceny (v roce 2011, pro rok 2012 může dojít ke změně): Prvních 10 mužů kategorie A a první 3 závodníci každé další kategorie obdrží finanční nebo věcné ceny. Další věcné ceny budou losovány ze všech startujících.

Dále v absolutním pořadí získávají:

Muži

1. místo 10 000 Kč
2. místo 6 000 Kč
3. místo 4 000 Kč
4. místo 2 000 Kč
5. místo 1 000 Kč
6. místo 500 Kč


Ženy

1. místo 6 000 Kč
2. místo 4 000 Kč
3. místo 2 000 Kč

Držitel nového absolutního traťového rekordu obdrží 6 000 Kč (muži), případně 5 000 Kč (ženy)


Časový pořad:

7:00 - 9:30 prezentace závodníků
9:00 start závodu na 25 km pro kategorie E,I,J
10:00 start závodu na 25 km pro všechny
ostatní kategorie
od 11:30 oběd v jídelně ZŠ
(pro závodníky na 25 km zdarma)
13:00 slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
Ředitel závodu: Mgr. Daniel Havlík - starosta města Žebrák

Předseda TJ: Mgr. Ladislav Šnajdr

Lidový běh pro zdraví s VZP ČR a Jarmilou Kratochvílovou na 1,1 km
Startovat mohou všichni příchozí bez rozdílu věku.
Prezentace v místě startu od 10:10 do 10:30.
Start v 10:35 a ihned po doběhu losování cen lidového běhu - trička Českého běžeckého poháru a drobné sportovní ceny.
Připomínky a dotazy k webu: zebrak@email.cz